ساعت حضور در هفته

ساعات حضور مدیر گروه  مهندسی عمران

 

ایام هفته

ساعات حضور

صبح

عصر

شنبه

10-12

13-16

یکشنبه

-

-

دوشنبه

8-12

---

سه شنبه

----

----

چهارشنبه

8-12

-

پنج شنبه

----

-----